Jan Čech

Instruktor
 • Absolvent FTVS UK- obor TVS- Bc., UK FTVS, Praha říjen 2014 — září 2018
  Mgr., UK FTVS, Praha (2018 —2021)
 • Stáž v Bangkoku (2017)
 • Student v FMH (Erasmus), Lisabon (2019 — květen)
 • Instruktor ZŠ Plavání a ZŠ PRO DĚTI (od 2021)
 • Organizování charitativních sportovních akcí
 • Organizování sportovních akcí pro veřejnost
 • Lektor (Cyklistický kroužek) v Karel Holešovský
 • Lektor (Škola bruslení) v Zimní stadion Louny
 • Pomocník v ČOV (Český olympijský výbor), Praha