Praha

Kdo by neprahnul po návštěvě jednoho z nejkrásnější měst světa. Však i Ostrávaci a Brňané měli by poznat krásy tohoto města skalnatých říčních prahů na Vltavě. 

Podíváme se na místo, odkud přemyslovští vládci začali spravovat okolní území, kde si postupně podřídili místní obyvatele a přiměli je k odvádění dávek. Ano, již tenkrát se na dávky nadávalo. Mluvíme o knížecím paláci, později i dnes známém jako Pražský hrad. Již Přemyslovci věděli, že Levý Hradec nemá budoucnost, na rozdíl od toho „pravého“ a Prahy, a přesídlili sem svou družinu. Existence knížecího paláce přivedla do podhradí řemeslníky a obchodníky a začalo se rodit jedno z nejbohatších měst Evropy. Brzy, za vlády Karla IV., se měla Praha stát císařskou residencí, ba dokonce zamýšleným hlavním městem Svaté říše římské. Díky ohrožení Vídně ze strany tureckých nájezdníků se stala Praha sídlem císaře podruhé, to za doby habsburského císaře Rudolfa II., který se sem přestěhoval s celým dvorem. Praha přežila vpád pasovských vojsk, nájezdy Švédů, morovou epidemii, ostřelování pruských vojsk, dokud se po První světové válce nestala hlavním městem nově vzniklého československého státu.

V novodobých dějinách byla Praha i nadále modernizována a rozšiřována a probíhala zde poměrně masivní výstavba.

Na zpáteční cestě nás čeká zábavný kvíz, žáci následně hodnotí své zážitky z výletu a diskutují témata s naším odborným delegátem, případně učiteli.

Gotické dominanty a barokní Prahu spolu s historizujícím stylem Národnído by neprahnul po návštěvě jednoho z nejkrásnější měst světa. Však i Ostrávaci a Brňané měli by poznat krásy tohoto města skalnatých říčních prahů na Vltavě.  ho divadla a dalších staveb, v čase opepřila secesní a funkcionalistická architektura, či světově unikátní kubistické stavby. Druhá světová válka naštěstí Prahu masivněji neponičila mimo bombardování spojeneckých letadel při osvobozování, což dalo následně vzniknout stavbám jako Tančící dům či kláštěr v Emauzích.

Díky čtyřicet let trvajícímu komunistickému režimu Praha sice zažila úpadek, nicméně dnes je opět jednou ze světových metropolí, které stojí zato vidět.

Naši prohlídku začneme na václavském Václaváku, tedy u koně. Půjdeme dolů přes pasáž Lucerna kolem hospody, kam chodil i sám Karel IV., projdeme Františkánskou zahradu ke kostelu Paní Marie Sněžné, odkud budeme pokračovat po Národní třídě až na Staré město. Zde si prohlédneme významné domy jako je Dům U Černé matky boží s točitým schodištěm. Celetnou ulicí půjdeme až k Prašné bráně, Obecnímu domu až přijdeme na Staroměstské náměstí. Zde zhlédneme Orloj, dům u Minuty, Ungelt, kostel sv. Jakuba, židovské ghetto a jeho synagogy a židovský hřbitov. Oběd je naplánován v legendární restauraci U Kata, odkud vyrazíme směrem Karlův most. Pokud nám zbydou síly, projdeme Nerudovou ulicí až na Pražský hrad. Celou naši cestu budou provázet poutavé příběhy a legendy staré Prahy i perličky moderního z pražského života.

Minimální počet účastníků: 40

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: povinné pojištění CK, vstupy, ubytování, snídaně v hotelu, služby průvodce (v CZ).

 

 

Rezervovat výlet