Podblanické ekocentrum Vlašim

Cílem našeho jednodenního výletu do Vlašimi je vytvořit u dětí povědomí o udržitelnější a ekologicky šetrnějším chování a hravou formou jim poskytnout informace a podporu, která jim umožní aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí. Výlet je připravený pro jednotlivé věkové kategorie, takže rádi přivítáme mladší i starší návštěvníky. Již cestou budou žáci připraveni naším odborným delegátem na to, co je čeká.

Navštívíme nejprve místní záchrannou stanici, která pomáhá zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živočichům a dává jim druhou šanci pro život na svobodě.  Žáci poznají, jak se pečuje o osiřelá mláďata savců a ptáků, jak se organizují záchranné transfery živočichů či jak se zajišťuje bezpečný přechod obojživelníků při jarní migraci na rušných silničních komunikacích.

Samozřejmě si děti prohlédnou zblízka mnohé živočichy a poslechnou jejich jednotlivé příběhy.

V Domě přírod Blaníku uvidí expozici věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Blíže poznají některé typy přírodních stanovišť v oblasti, rostliny, které zde rostou a živočichy, kteří zde žijí. Zajímavou formou se naši návštěvníci seznámí s legendou o blanických rytířích – průvodcem jim zde bude maskot Domu přírody Blaníku, blanický rytíř. Dům přírody nabídne jak hravé prvky pro děti, tak hlubší informace o regionu v kontextu historie a legend.

Vodní dům následně zábavnou formou poinformuje děti o významu vody pro přírodu i člověka na příkladu evropsky významné lokality Želivka a vodní nádrže Švihov. Jeho vnitřní expozice nás provede postupně pěti přehlednými sekcemi, jeho atrium pak zadrnká na hravou strunu všech dětí nejrůznějšími vodními atrakcemi.

Na zpáteční cestě budeme diskutovat s naším odborným lektorem veškeré zážitky a poznatky. Čeká nás i zábavný kvíz.

Minimální počet účastníků: 40

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: povinné pojištění CK, vstupy, ubytování, snídaně v hotelu, služby průvodce (v CZ).

 

 

Rezervovat výlet