Osvětim

E xistuje tolik paralel u vzniku největších světových konfliktů, a přesto je lidské chování nenapravitelně repetitivní. Jedinou prevencí vzniku válek zůstává kvalitní vzdělávání a předávání vzpomínek. Dvoudenní zájezd do Osvětimi je v důsledku své brutální intenzity vhodný až pro žáky druhého stupně ZŠ a pro středoškolské studenty. Silné okamžiky jsou pro účastníky zážitkem skutečně na celý život. Zájezd zahrnuje dopravu autobusem, šestihodinovou prohlídku celého komplexu rozdělenou na dvě části, tedy Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau, nocleh a volitelný doplňkový program ve druhém dni.

První část prohlídky probíhá s průvodcem po Auschwitz I, kde se nachází bývalé vězeňské kasárny. Žáci nebo studenti zde navštíví expozice zaměřené na krutý život a umírání vězňů, jejich pracovní nasazení, ubytování a podmínky stravování. Na místě jsou k vidění tuny nalezených vlasů, nádobí, hračky dětí a další věci, které si vězni vzali sebou do Osvětimi, než byli zabití v plynových komorách nebo zemřeli na vyčerpání, hlad či nemoci.

Druhá část začíná po přestávce přesunem autobusem do zhruba 2,5 km vzdáleného komplexu Auschwitz II – Birkenau. Zde probíhá 2-3 hodinová prohlídka celého koncentračního a vyhlazovacího komplexu, kde jsou ke spatření zbytky plynových komor a krematorií, budova s názvem „Sauna“, kde byli vězni oholeni a potetováni. Zde se nachází taktéž výstava a bývalé odvšivovací zařízení. Na místě navštívíme také ženský tábor, „Blok smrti“ a rampu s vlakem, odkud směřovaly vlaky do tábora.

Ubytování je zajištěno v nedalekém Quest House Osvětim.

Na zpáteční cestě je dle předchozí dohody možná zastávka ve Věličce, největších solných dolech v Evropě (cena za žáka je cca 500 Kč), případně je možná komentovaná prohlídka města Krakova.

Minimální počet účastníků: 40

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: povinné pojištění CK, vstupy, ubytování, snídaně v hotelu, služby průvodce (v CZ).  

 

 

Rezervovat výlet