Kutná Hora

Zatímco pandemie „zlaté horečky“ se šířila Amerikou v devatenáctém století, ta stříbrná přišla do našich zemí již o mnoho dříve. Jaké bylo ono ohnisko? Odpověď zní Kutná Hora. Malé město ve středních Čechách s velkým historickým významem. Tento jednodenní výlet představí žákům jedno z nejvýznamnějších středověkých královských měst našeho regionu. Význam oblasti, potažmo města, vzrostl díky těžbě a tavení stříbra koncem 13. století, přičemž zdejší oblast postupně poskytovala až třetinu produkce stříbra celé Evropy. V této době, tedy období vlády krále Václava II. vypukla v lokalitě dnešní Kutné Hory skutečná „stříbrná horečka“ a několik tisíc lidí z blízkého i dalekého okolí se sem přistěhovalo za prací a obživou. Ještě roku 1289 se o soudní pravomoc nad osadou přela města Kolín a Čáslav, ale od roku 1291 už mělo město vlastní soud a královský horní úřad. Brzy poté již Kutná Hora soupeřila s Prahou o pozici nejvýznamnějšího města a díky těžbě („kutání“) stříbrných rud a tavením stříbra se stala centrem na ražbu Pražských grošů. 

Bohatství kutnohorských dolů se brzy stalo základem královské moci v Čechách a hlavním zdrojem prostředků na velkolepé stavby Lucemburků po celé 14. století.

Druhý panovník rodu Lucemburků vládnoucí v českých zemích, Karel IV., se jako první český král stal císařem Svaté říše římské. Praha se následně stala vedle Říma a Paříže přední evropskou metropolí a doba panování Karla IV. bývá považována, za mohutného přispění kutnohorské těžby, za období největšího architektonického i kulturního rozkvětu Českého království vůbec.

Naši prohlídku zahájíme v unikátní kostnici v Sedlci, která je vyzdobena téměř výhradně z lidských kostí s ostatky až 40 000 zemřelých, jakožto pozůstatků morových epidemií a obětí husitských válek.

Pokračovat budeme návštěvou nově zrekonstruované katedrály Nanebevzetí Panny Marie a následně se již přesuneme do historického centra města, kde zhlédneme Morový sloup, kamennou kašnu, či Jezuitské koleje. Samozřejmě neopomeneme ani slavný chrám Svaté Barbory s prohlídkou interiéru, kde si budou moct žáci na vlastní kůži vyzkoušet vlastnoruční ražbu Pražského groše.

Návštěvu města Kutná Hora zakončíme prohlídkou středověkých stříbrných dolů. Zde se blíže seznámíme se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, původní velký těžní stroj na koňský pohon i autentické středověké důlní dílo. Žáci si vyzkouší pravé hornické vybavení – helmu se svítilnou a hornickou halenu s kápí. Prohlídka bude zakončena scénickou expozicí přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince.

Minimální počet účastníků: 40

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: povinné pojištění CK, vstupy, ubytování, snídaně v hotelu, služby průvodce (v CZ).  

 

 

Rezervovat výlet