Hotel Jelenovská

Hotel Jelenovská se začal stavět počátkem roku 1984 a v průběhu tří let byl téměř dokončen.

Původní verze hotelu vypadala odlišně od té dnešní. Mělo se jednat o hotel ve tvaru hvězdy, která měla být z každé strany zploštělá stejně, jako to dnes můžeme vidět pouze ze dvou stran. Hotel byl původně plánovaný pro dvojnásobný počet hostů. Bohužel během stavby došlo k rozsáhlému požáru, kterému větší část nově postaveného hotelu podlehla. Za nynějšího majitele proběhla celá řada oprav (oprava obou bazénů, rekonstrukce wellness,pokojů a společenských prostor). S hotelem spolupracuje organizace ZŠ PRO DĚTI od roku 2021. Pořádáme zde kurzy ZŠ Plavání, ZŠ Lyžování, kurzy ZŠ Enviro a školy v přírodě. Školy si hotel ihned zamilovaly a je oblíbeným místem zejména pro moravské a slezské klienty.

Je k dispozici venkovní hřiště vystavěném přímo v lese u hotelu. Mokrá varianta a večerní programy mají široké možnosti v šesti multifunkčních místnostech uvnitř hotelu.

Město Valašské Klobouky, poblíž kterého se hotel nachází leží v údolí říčky Brumovky na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severovýchodní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, vyhlášené v roce 1996 za biosférickou rezervaci UNESCA. V okolí města se nachází několik velmi cenných území s výskytem bělokarpatských orchidejí, například Dobšená, Bílé Potoky, Javorůvky nebo Ploščiny. Město je přirozeným spádovým centrem jižního Valašska.

Lze navštívit také farní kostel Povýšení svatého Kříže s gotickým jádrem ze 13. století, renesanční věží a barokním interiérem, budovu Staré radnice je dnes sídlem muzea, Mariánský sloup, Červený dům nebo dochovaný renesanční pranýř.

Dominantní jsou ovšem hlavně přírodní scenérie. V okolí se nachází řada velmi význačných přírodních lokalit, jako jsou Bílé Potoky, Javorůvky nebo Ščúrnica. Na sever a západ od Valašských Klobouk se rozkládá pásmo Vizovické vrchoviny. K nejvzácnějším lokalitám patří přírodní rezervace Bílé Potoky. Jde o dochovanou původní bělokarpatskou louku s vápenatými pramenními vývěry a četnými pseudokrasovými jevy. Vzácnou květenu zastupuje tořič čmelákovitý. Přírodní rezervace Javorůvky okouzlí návštěvníky řadou skrytých studánek, ale také vzácnou květenou, zvláště orchidejovitými rostlinami. Přírodní památka Dobšena je krásná květnatá louka. Nabízí výhled na nejvyšší vrchol Bílých Karpat a vyskytuje se zde řada chráněných rostlin, ale také dříve velmi hojný jalovec. Nestátní lesní Ščúrnica je 110 letý jedlobukový porost s přirozeným zmlazením. Les je ponechán přirozenému vývoji.

Cena zahrnuje

  • Ubytování – 4 noci
  • Stravování 5 x denně včetně zajištění speciálních stravovacích požadavků
  • Neomezený pitný režim
  • Dopravu přímo na místo kvalitním autobusem splňujícím EU normy. Cena je vypočtena dle vzdálenosti a počtu žáků
  • Zákonné pojištění CK
  • Služby delegáta

Volitelně pro vás zajistíme

  • Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu
  • Služby zdravotníka
  • Noční hlídání
  • Obědový balíček na cestu

Proč vyrazit s námi?

Spolu s našimi partnery chceme kultivovat prostředí školních zájezdů a nabídnout školám jedinečné zážitky, na které budou děti i učitelé rádi a dlouho vzpomínat

Spolupracujeme s více než 200 spokojenými školami v ČR

Pečlivě vybíráme naše partnerské lokality, abychom dodrželi ty nejpřísnější standardy v rámci ubytování, stravování a zejména okolního zeleného prostředí.

Abychom mohli pořádat školy v přírodě, jsme držitelé vázané živnosti cestovní kancelář. Naše společnost je tedy pojištěna proti úpadku a veškeré finance školy i rodičů jsou tak zcela chráněny. Pro maximální komfort máme sjednané taktéž pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění.

Náš delegát vás přivítá na přímo místě, vše vám ukáže, představí personál a vyřeší vaše individuální požadavky.