Ekocentrum Hulice

Jedná se o jednodenní zájezd pro všechny zvídavé děti mladšího i staršího školního věku.

Voda tvoří až dvě třetiny Země a až 60 % lidských těl. Nedostatek vody je původcem migrace za vodou, hladomoru, válek, půdních erozí, vymírání fauny a flory, množení kůrovce a mnoha dalších negativních jevů. Přesto je informovanost v oblasti vodstva stále nedostatečná.

Téma vody prostupuje mnoha našimi aktivitami a je platformou pro jeden z našich největších kurzů, kurz ZŠ Plavání. Je pro nás vítaným oživením, moci žákům představit tento živel i z trochu jiného úhlu než z pohledu výuky plavání a vodní záchrany.

V hulickém Vodním domě lze najít o vodě v tematických expozicích takřka vše. Navštívíme Vodní mikrosvět, Podvodní makrosvět, expozici Pitná voda a koloběh, Mokřadní život a Výlet do historie. Celá výstava je plná zvukových kulis, interaktivních exponátů a herních prvků. Děti mohou sledovat mikroskopem vodní mikroorganismy i sledovat ryby na dně expoziční nádrže.

Ve Včelím světě se děti pomocí moderních technologií seznámí se životem včel a poznají všechny včelí produkty. Na závěr projdou velký včelí úl, kde zažijí na vlastní uši zvuky úlu, pomocí LCD displejů si prohlédnou anatomii včel a zahrají si kvíz. Poslední atrakcí je výroba vlastní svíčky z včelího vosku, kterou si děti odnesou na památku.

Minimální počet účastníků: 40

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: povinné pojištění CK, vstupy, ubytování, snídaně v hotelu, služby průvodce (v CZ).

 

 

Rezervovat výlet