Drážďany

Podrážděte smysly jednodenním zájezdem do této saské metropole. Výlet je vhodný pro mladší i starší návštěvníky a jsme schopni ho přizpůsobit opravdu každé skupině. Toto město rozkládající se na Labi a jeho pohnutý osud nám umožňuje velmi komplexně pozorovat historii lidstva v této oblasti a zamýšlet se nad lidským konáním globálně. Výlet nám umožní sledovat historii Drážďan od doby kamenné, kdy v oblasti vznikala první osada, přes slavné období patnáctého století, kdy se stalo město rezidenčním městem saských kurfiřtů a králů, až po následné masivní poničení v sedmnáctém století vzniklé masivním požárem. Duch města a jeho vůle se opětovně ukazuje při vystavění nového královského města s velkolepými barokními budovami, kdy se rozvíjí v jedno z uměleckých a kulturních center střední Evropy. V moderní éře je historie Drážďan neméně zajímavá v důsledku jeho vybombardování spojeneckými vojsky za druhé světové války a rekonstrukci s novou výstavbou a opětovným rozvinutím v jeden z ekonomicky nejdynamičtějších německých regionů. V současnosti hraje město klíčovou roli v oblasti inovací a moderních technologií v rámci celé Evropy.

Dle Spolkového úřadu pro ochranu přírody celé území Drážďan patří k velkoplošné přírodní krajině. Díky 62 procentům lesů a zeleně jsou Drážďany považovány za jedno z nejzelenějších měst v Evropě. Rozvoj města po staletí usiluje o harmonické integrování městských struktur do okolní přírody a zachování bohatství tohoto zvláštního přírodního prostředí.

Ihned po příjezdu vejdeme do samotného historického centra, projdeme přes Brühlovu terasu až ke zbytku středověkého opevnění.

Navštívíme symboly Drážďan – kostel Frauenkirche, Rezidenční zámek a Divadelní náměstí se Semperou operou. Zde navštívíme tématickou prohlídku divadelních prostor a následně si zpestříme naši návštěvu Drážďan prohlídkou „Muzea lží“ (Lügenmuseum) v Radebeulu. Zážitek plný humoru a her nám ukáže náš svět a společnost skutečně z nových perspektiv.

Poté budeme pokračovat k jedné z nejvýznamnějších barokních staveb v Německu a dominantě Drážďan Zwinger s jeho zbrojnicí a galerií starých mistrů včele s Rafaelovou Sixtinskou Madonou.

Tip: Doporučujeme s námi navštívit Drážďany v předvánočním čase. Drážďanský Striezelmarkt, založený v roce 1 434, je jedním z nejstarších a nejznámějších vánočních trhů v Evropě.

Minimální počet účastníků: 40

Cena: Na dotaz

Cena zahrnuje: povinné pojištění CK, vstupy, ubytování, snídaně v hotelu, služby průvodce (v CZ).  

 

 

Rezervovat výlet